• پلن شخصی
 • فضا
 • پهنای باند
 • افزودن دامنه
 • ASP.NET / SQL Server
 • PHP / MySQL
 • پلن یک
 • سالانه
  120,000
  تومان
 • 100 مگابایت
 • 5 گیگابایت
 • پلن دو
 • سالانه
  170,000
  تومان
 • 300 مگابایت
 • 7 گیگابایت
 • 1
 • پلن سه
 • سالانه
  260,000
  تومان
 • 500 مگابایت
 • 10 گیگابایت
 • 2
 • پلن چهار
 • سالانه
  390,000
  تومان
 • 1000 مگابایت
 • 15 گیگابایت
 • 4
 • پلن سازمانی
 • فضا
 • پهنای باند
 • افزودن دامنه
 • ASP.NET / SQL Server
 • PHP / MySQL
 • پلن پنج
 • سالانه
  520,000
  تومان
 • 2000 مگابایت
 • 30 گیگابایت
 • 6
 • پلن شش
 • سالانه
  850,000
  تومان
 • 5000 مگابایت
 • 60 گیگابایت
 • 10
 • پلن هفت
 • سالانه
  1,150,000
  تومان
 • 10,000 مگابایت
 • 100 گیگابایت
 • 15
 • پلن هشت
 • سالانه
  1,700,000
  تومان
 • 20,000 مگابایت
 • 180 گیگابایت
 • 20