مشکلات موجود در کسب درآمد از اینترنت،قسمت دوم

مشکلات موجود در کسب درآمد از اینترنت،قسمت دوم


در ادامه آموزش مشکلات موجود در کسب درآمد از اینترنت در قسمت نهایی همراه شما عزیزان هستم.در قسمت قبل دو مورد را بررسی کردیم 

مشکلات موجود در کسب درآمد از اینترنت،قسمت دوم


در ادامه آموزش مشکلات موجود در کسب درآمد از اینترنت در قسمت نهایی همراه شما عزیزان هستم.در قسمت قبل دو مورد را بررسی کردیم و در این قسمت نیز به بررسی ادامه موارد باقی مانده خواهم پرداخت پس تا انتها با من همراه باشید دوستان عزیز

  • از وب سایت های پرداخت در ازای کلیک دوری نمائید

دوستان عزیز یکی از روش های وسوسه کننده موجود در هنگام شروع کار وب سایت داری این است که از وب سایت های پرداخت به ازای کلیک استفاده کنید تا بتوانید کسب در آمد نمائید اما این بدترین کار ممکن است چرا که در صورتی که وب سایت شما عالی و جذاب باشد بازدید کننده های زیادی از آن بازدید میکنند و در صورتی که خوب نباشد هم استفاده از وب سایت های ذکر شده بیمورد است و برای شما سود آوری نخواهد داشت

  • از سیستم های همکاری در فروش معتبر استفاده کنید

دوستان عزیز در صورتی که وب سایت شما موارد فروشی خاصی و وابسته به شرکتی ندارد میتوانید از سیستم های همکاری در فروش استفاده کنید زیرا موارد خوبی را شامل میشود اما توجه کنید که از سیستم های معتبر در این زمنیه بهره بگیرید و فقط به فکر همکاری نباشید و کسب و کار خود را گسترش دهید.معتبر بودن این وب سایت ها اهمیت ویژه ای دارد.

  • از اعمال بیهوده دوری کنید

دوستان عزیز در کسب و کار های اینترنتی روش های کاذب زیادی وجود دارد و شما را میتواند بسیار وسوسه کند که از آن ها استفاده کنید اما در صورتی که وارد این منجلاب شوید به سختی میتوانید از آن خارج شوید و درگیر آن شده و به موفقیت شما لطمات جبران ناپذیری زده میشود.

دوستان عزیز این موارد مهمی بود که گفته شد و شما باید آن را فرابگیرید و از انجام آن ها خودداری کنید.

ممنونم از همراهی شما

موفق باشید-پیشگام وب