• فضا
 • پهنای باند
 • تعداد وبسایت های قابل میزبانی
 • تعداد کاربر FTP
 • تعداد صندوق پستی ایمیل
 • پلن یک
 • سالانه
  1,175,000
  تومان
 • 5 گیگابایت
 • 50 گیگابایت
 • 80
 • نامحدود
 • نامحدود
 • پلن دو
 • سالانه
  1,847,000
  تومان
 • 10 گیگابایت
 • 100 گیگابایت
 • 120
 • نامحدود
 • نامحدود
 • پلن سه
 • سالانه
  2,516,000
  تومان
 • 20 گیگابایت
 • 200 گیگابایت
 • 180
 • نامحدود
 • نامحدود
 • پلن چهار
 • سالانه
  3,345,000
  تومان
 • 30 گیگابایت
 • 300 گیگابایت
 • 250
 • نامحدود
 • نامحدود