• هارد
 • Shared CPU
 • RAM
 • پهنای باند
 • کنترل پنل
 • دیتاسنتر
 • Starter
 • ماهیانه
  230,000
  تومان
 • 40 گیگابایت
 • 2 هسته(1.33 گیگاهرتز)
 • 2 گیگابایت
 • 200 گیگابایت
 • ایران
 • Developer
 • ماهیانه
  450,000
  تومان
 • 120 گیگابایت
 • 4 هسته(1.33 گیگاهرتز)
 • 3 گیگابایت
 • 350 گیگابایت
 • ایران
 • Business
 • ماهیانه
  690,000
  تومان
 • 250 گیگابایت
 • 6 هسته(1.33 گیگاهرتز)
 • 6 گیگابایت
 • 700 گیگابایت
 • رایگان
 • ایران
 • Enterprise
 • ماهیانه
  990,000
  تومان
 • 400 گیگابایت
 • 8 هسته(1.33 گیگاهرتز)
 • 12 گیگابایت
 • 2 ترابایت
 • رایگان
 • ایران