• هارد
 • Shared CPU
 • RAM
 • پهنای باند
 • کنترل پنل
 • دیتاسنتر
 • Starter
 • سالیانه
  3,400,000
  تومان
 • 40 گیگابایت
 • 1 هسته(1.33 گیگاهرتز)
 • 1 گیگابایت
 • 60 گیگابایت
 • ایران
 • Developer
 • سالیانه
  6,300,000
  تومان
 • 80 گیگابایت
 • 2 هسته(1.33 گیگاهرتز)
 • 3 گیگابایت
 • 150 گیگابایت
 • ایران
 • Business
 • سالانه
  9,400,000
  تومان
 • 100 گیگابایت
 • 3 هسته(1.33 گیگاهرتز)
 • 6 گیگابایت
 • 220 گیگابایت
 • رایگان
 • ایران
 • Enterprise
 • سالانه
  12,800,000
  تومان
 • 120 گیگابایت
 • 4 هسته(1.33 گیگاهرتز)
 • 8 گیگابایت
 • 600 گیگابایت
 • رایگان
 • ایران