ویژگی های لندینگ پیج -قسمت اول

ویژگی های لندینگ پیج -قسمت اول

نارضایتی از تبلیغات اینترنتی در حال افزایش می باشد،تبلیغاتی که گاهی با هزینه های بالا شاید نتیجه های مطلوبی نداشته باشد

ویژگی های لندینگ پیج -قسمت اول


نارضایتی از تبلیغات اینترنتی در حال افزایش می باشد،تبلیغاتی که گاهی با هزینه های بالا شاید نتیجه های مطلوبی نداشته باشد.اکثر موارد فقدان لندینگ پیج مشکل اصلی می باشد.در اینجا به بررسی نکات مهم می پردازم.

هدف تبلیغات
تبلیغات هایی که در سایت های فارسی انجام می شود و مخصوصا در فروشگاه های اینترنتی که تمرکز بر روی فروش محصول است ،لذا معمولا تبلیغات به صفحه محصول لینک می شوند که در اینجا لندینگ پیج ما همان صفحه ی محصول می باشد.در اینجا به بررسی چندین ویژگی درباره لندینگ پیج می پردازم.توجه کنید که همیشه اینطور نیست و گاهی هدف از تبلیغات جمع آوری اطلاعات برای انجام فعالیت های مارکتینگ می باشد که در این جا لندینگ پیج یک صفحه ی اختصاصی می باشد و باید ویژگی هایی داشته باشد.

پس توصیه ای که امروزه می شود این است که برای تبلیغات تمرکز را بر جمع اوری اطلاعات گذاشته و از تبلیغات مستقیم در مرحله ی اول خودداری کنید،زیرا که با توجه به استراتژی فروش در بازار می توان بر افزودن افراد به بازار تمرکز نمود و بعد به فروش اقدام نمود که در اینجا شانس موفقیت هم افزایش می یابد.شما می توانید روش های مختلفی را به کارببرید و با توجه به بودجه ی خود ،استراتژی مناسبی را انتخاب کنید

در هر دو حالت و با هر هدفی که تبلیغ انجام میگیرد، صفحه هدف تبلیغات ،لندینگ پیج ما خواهد بود و باید دارای ویژگی های زیر باشد:

  • USP

یکی از اولین و مهم ترین بخش لندینگ پیج شما باید USP شما باشد.منظور این است که این بخش لندینگ پیج مکملی برای پیام های تبلیغاتی مورد استفاده تان است، پس هم به ویژگی های USP و هم به خصلت مکمل بودن آن می بایست دقت داشت.

بخش USP در طراحی یک لندینگ پیج را به بخش های زیر تقسیم بندی می شود:

اولین تیتر با فونت معمولا بزرگتر از سایر قسمت ها و به صورت مشخص درباره نقطه تمایز اصلی سرویس و یا محصول موجود در صفحه

دومین تیتر با فونت معمولا ریزتر و مکمل تیتر اول

پاراگراف کوتاهی در مورد توضیح محصول و سرویس

توضیحات اولیه ای و همراه با یکی از ویژگی های لندینگ پیج بود،تا همینجا اکتفا میکنم دوستان عزیز